• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uchisarlilardernegi

DENETİM KURULU

 
DENETİM KURULUMUZ  

Fatih TAŞKIN

 

AHMET ERDEM TURAN

AHMET TAKBAŞ

 

DENETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

             1) Dernek Tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,  6 aylık dönemler halinde denetlemek ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığından Genel Kurula sunmak. 

 

             2) Genel Kurulu, gerekli gördüğü hallerde otuz gün içinde olağanüstü toplantıya çağırmak.

 

             Dernek Tüzüğümüze göre, Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerlerine veya eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.