• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/uchisarlilardernegi

YÖNETİM KURULU

YÖNETİM KURULU  
 
  

    FEYZULLAH ÜNAL
(Yönetim Kurulu Başkanı)
  
RASİM AVTAN
(Başkan Vekili)  
                 


    Abdullah OKKIRAN
     (Sekreter -Muhasip Üye)


      
            

MUSTAFA KORUCU

(Yönetim Kurulu Üyesi)
       
 
               
             


                                
 İsmail CANDOĞAN   
(Yönetim Kurulu Üyesi)
     
  OSMAN ALA   
(Yönetim Kurulu Üyesi)  
MUSTAFA YÜCEER
(Yönetim Kurulu Üyesi)  
 
                    
 

               Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

 

a)      Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya bir kaçına yetki vermek,

b)      Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak veya gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

c)      Tüzükte yazılı amaçları gerçekleştirmek için gerekli girişimlerde bulunmak, kararlar almak ve alınan kararları uygulamak,

d)      Derneğe gelir getirici kaynaklar aramak, gelir sağlamak ve giderlerini yapmak,

e)      Derneğe üye yazılmak isteyenleri kabul etmek, Yönetim Kurulu kararlarına ve tüzüğe aykırı hareket edenleri cezalandırmak,

f)        Dernek hizmetleri için, Genel Kurulca belirlenen ücret karşılığında hizmetliler görevlendirmek veya gerektiğinden işten çıkarmak,

g)      Dernek üyelerinin giriş ve yıllık aidat tutarlarını her yıl günün koşullarına göre belirlemek

h)      Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde Yönetim Kurulunca yapılması gereken diğer görevleri yerine getirmek.